Follow & Share
גמארג'ובה
Dive Deep
טבע טהור
אזורים מוגנים
האגם הירוק ומפל מחונצטי
הגנים הבוטניים
סופרא
מטבח, חצ'אפורי
יין, קבברי (אונסקו)
טאמאדה, מריקיפ, אלאוורדי
מחופים שמשיים להרים מושלגים
ארבע עונות
הים השחור
גודרזי הלבן
מסורת וארוח
מסורת הארוח
אותנטיות של התיירות הכפרית
בקצב הגאנדגאנה
ריקודי עם
שירה פוליפונית (אונסקו)
היסטוריה עתיקה ודרך הארגונאוטים
מיתוס מבצר גוניו
גשרים קשתיים
מבצר פטרה, חיחאני וכד'
אטרקציות
פסטיבלים ואירועים
חיי לילה
חופשה משפחתית
קניות
מותגים גיאורגים ובינלאומיים
יין וצ'ורצ'חלה
שווקים מקומיים